17.05.2018.

Saopštenje sa radnog sastanka sa partnerskim odborom Senata Parlamenta Češke Republike