20.02.2013.

Predsjedavajući Predstavničkog doma razgovarao sa predstavnicima boračkih udruženja i saveza u FBiH