04.03.2013.

Studenti sa svučilišta u Mostara posjetili Parlament Federacije BiH