16.06.2011.

Dogovorena saradnja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa pokrajinskim Parlamentom Saksonije