10.10.2013.

Predsjedavajući Škaljić razgovarao sa Mary Ann Hennessey, šeficom Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu