12.10.2013.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić prisustvovao je regionalnoj konferenciji pod nazivom „Parlamentarni nadzor IPA fondova“