13.11.2013.

24. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH