20.11.2013.

Ambasador Flečer razgovarao sa predsjedavajućim Škaljićem