22.11.2013.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić učestvovao u stručnoj raspravi o temi „Koordinacija procesa pravnog usklađivanja u Bosni i Hercegovini“ koja je održana u Banjoj Luci