05.12.2013.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio Prijedlog budžeta FBiH za 2014. godinu