09. April. 2018.

Poziv na 19. sjednicu Odbora za rad i socijalnu skrb

Na temelju čl. 46. i 49., a u svezi s člankom 78. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 19. sjednicu Odbora za rad i socijalnu skrb, za srijedu, 18.04.2018. godine s početkom rada u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom- skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,
  3. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (413/IV), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, v.r.