20. Juni. 2018.

30. Izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na temelju članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

30. izvanrednu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 20. lipnja 2018. godine s početkom u  10 sati.

Za 30. izvanrednu sjednicu predlažemo sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima,
 3. Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,
 4. Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 5. Nacrt Zakona o Ustavnom sudu FBiH,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima,
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH,
 8. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu u FBiH,
 9. Nacrt Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH,
 10. Nacrt Zakona o zastupanju  u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić