22. Juni. 2021.

23. redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Sukladno poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

23. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 05. srpnja 2021. godine u 10 sati.

 

Za 23. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog stožera Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, predlagatelj Adnan Efendić – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagateljica Mira Grgić – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,
 8. Nacrt Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 9. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, predlagatelj: Povjerenstvo za jednakopravnost spolova ZD PFBiH,
 10. Nacrt Zakona o športskim klubovima u FBiH, predlagatelj Irfan Čengić,
 1. Strategija razvitka sustava internih financijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021. – 2027. godina,
 2. Godišnje Izvješće o poslovanju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 3. Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu,
 4. Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu,
 6. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine,
 7. Kvartalno izvješće o dugu Q1/21,
 8. Izbori i imenovanja.

 

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                     PREDSJEDATELJ

 

                                                                                                                                      Mirsad Zaimović