24. Septembar. 2021.

Predsjedatelj Zaimović potpisao Izjavu parlamentarnih delegacija jugoistočne Europe i Višegradske grupe o europskim integracijama zemalja jugoistočne Europe

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović učestvovao je u radu 10. Konferencije predsjednika  parlamenata zemalja Jugoistočne Europe  i država članica Višegradske grupe, koja je održana u Budimpešti, a čiji je domaćin bila Narodna skupština Mađarske.

Konferenciji, koja je održana u organizaciji predsjednika Narodne skupštine Mađarske Laszla Kovera, su, pored predsjednika parlamenata zemalja Jugoistočne Europe, prisustvovali i premijer Mađarske Viktor Orban i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Učesnici Konferencije usvojili su zajedničku izjavu kojom se potvrđuje predanost europskim integracijama, te se pozivaju članice EU da ubrzaju proces proširenja.

Tekst Izjave:

„Predsjednici parlamenata zemalja jugoistočne Europe i Višegradske grupe ovim potvrđuju svoju posvećenost proširenju Europske unije i ubrzanju procesa evropskih integracija zemalja jugoistočne Europe. Tokom sastanka u Budimpešti svi smo se složili oko sljedećeg:

Ističemo pravo svih nacionalnih parlamenata sa izgledima za pristupanje EU da konstruktivno doprinesu dijalogu o budućnosti Europe.

Pozivamo zemlje jugoistočne Europe da se takođe uključe u debatu o budućnosti Europe, izraze svoje stavove i učestvuju u događajima Кonferencije o budućnosti Europe. U tom kontekstu, pozdravljamo neformalni non-paper o ovoj temi koji su zajedno pripremile, na inicijativu mađarske vlade, Višegradska grupa i Austrija u maju 2021.

Naglašavamo  da EU mora zadržati svoju otvorenost prema integracijama i treba ponuditi vjerodostojnu perspektivu članstva u jugoistočnoj Europi.

Pozivamo sve države članice EU da nastoje ubrzati proširenje EU i da povrate kredibilitet procesa pristupanja. Usporavanje procesa imalo bi ozbiljne geopolitičke, sigurnosne i ekonomske posljedice po Europsku uniju i njenu globalnu ulogu. Mi pridajemo posebnu važnost parlamentima u podržavanju procesa proširenja.

Pozivamo na otvaranje i nastavak pristupnih pregovora bez daljeg odlaganja, kao i na novu rundu proširenja ako je moguće do kraja 2024. godine, ili barem na okončanje pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima koji to zaslužuju, uz obavezu da nastavi proces proširenja i nakon 2024. godine.

Tražimo da se ne štede napori i da se iskoriste svi alati nove metodologije pristupnog procesa dogovorene u martu 2020. godine za postizanje svog ključnog cilja: dinamičniji, vjerodostojniji i predvidljiviji pristupni proces. Smatramo da je to ključno za očuvanje posvećenosti građana Jugoistočne Europe EU.

Pozdravljamo posvećenost partnera iz jugoistočne Europe pregovaračkom rješavanju otvorenih pitanja, jačanju međusobnih odnosa i mirnom rješavanju sporova, kao i većoj saradnji u rješavanju regionalnih pitanja vezanih za životnu sredinu i klimu.

Podržavamo težnje partnera u regionu da prodube i prošire regionalnu saradnju, poboljšaju koordinaciju i razmjenu iskustava među njima, i ojačaju međuljudske kontakte, koje je Višegradska grupa dugo pružala, i nastavit će da pruža pomoć kroz programe izgradnje kapaciteta koje finansira EU, u oblasti djelovanja parlamenata, grantove i stipendije preko Međunarodnog fonda Višegradske grupe, kao i znanje i tehničku podršku Fondu za Zapadni Balkan.

Pozivamo na veću solidarnost i brzu podršku jugoistočnoj Europi u suočavanju sa pandemijom SARS КOVID-19. Zdravlje građana, zdrav oporavak ekonomija i zdrava demokratija u jugoistočnoj Europi trebali bi biti u fokusu institucija EU.

Podržavamo princip „vlastitih zasluga“ i za kandidate i za potencijalne kandidate. Istovremeno podržavamo dosljednost procesa i nediskriminatoran pristup primjenom istih kriterijuma i pravila za kandidate, bez obzira na vrijeme pristupnog procesa.

Obavijestit ćemo naše nacionalne parlamente i vlade naših zemalja o ovoj Izjavi u cilju koordinacije vladine i parlamentarne saradnje u zemljama Višegrada i jugoistočne Europe.

Pozivamo predsednika Narodne skupštine Mađarske, koja trenutno vodi parlamentarnu saradnju Višegradske grupe, da ovu izjavu pošalje nacionalnim parlamentima Europske unije i čelnicima institucija Europske unije“.