26. Juli. 2016.

13. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

13. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu,  26. i 27.  srpnja 2016. godine. Sjednica će početi s radom nakon završetka 10. redovite sjednice.

Za  13. redovitu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagatelj: Ismet Osmanović – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak,
 4. Nacrt Zakona o braniteljskim udrugama od posebnog društvenog značaja, predlagatelj: Ismet Osmanović,
 5. Nacrt Zakona o registru financijskih izvješća,
 6. Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,
 7. Prijedlog Odluke o izvješću o radu Nadzornoga odbora Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Prijedlog Odluke o izvješću o radu Nadzornog odbora Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvješća o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2015. godinu,
 9. Dokument okvirnog Proračuna FBiH za razdoblje 2017. – 2019. godine,
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine,
 11. Izvješće o radu Federalnoga ministarstva unutarnjih poslova za 2015. godinu,
 12. Izvješće o radu Federalnoga ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. – 31.03. 2016. godine,
 13. Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2015. godine,
 14. Izvješće  o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s  Informacijom o bankarskom  sustavu  Federacije Bosne i Hercegovine  s 31.12.2015. godine, Informacijom  o mikrokreditnom sustavu Federacije  Bosne i Hercegovine  sa 31.12.2015. godine, Informacijom o sektoru lizinga u Federaciji Bosne i Hercegovine  s 31.12.2015. godine  i Izvješće o radu  samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sustav za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine,
 15. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
 16. Izvješće o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu,
 17. Izvješće o radu za 2015. godinu i Financijski plan s Programom rada za 2016. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH,
 18. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK