18. Oktobar. 2016.

13. Izvanredna sjednica Zastupničkoga doma

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

13. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak, 18. listopada  2016. godine, s početkom u 10  sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF),
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić        

ZAPISNIK