29. Novembar. 2016.

16. Izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

16. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak, 29. studenoga  2016. godine, s početkom u 10  sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagatelj: Ismet Osmanović – žurni posupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2016. godinu – žurni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prpračuna FBiH za 2016. godinu – žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak,
 5. Nacrt Zakona o registru financijskih izvješća,
 6. Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,
 7. Nacrt Zakona o bankama,
 8. Nacrt Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira,
 10. Dokument okvirnog Proračuna FBiH za period 2017. do 2019. godine,
 11. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                                         

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK