25. Januar. 2017.

17. Redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

17. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  25.  siječnja  2017. godine, s početkom u 10  sati.

Za  17. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH – žurni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o osiguranju, predlagatelji: E. Mušić, M. Bošković i V. Švancer - žurni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima,
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira,
  5. Nacrt Zakona o štrajku,
  6. Nacrt Zakona o boravišnoj pristojbi FBiH,
  7. Amandmani Vlade FBiH na Prijedlog Prostornoga plana  područja posebih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na Koridoru Vc”,
  8. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Koridora Vc,
  9. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK