08. Maj. 2019.

2. Izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

Temeljem članka 98. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,

S A Z I V A M

 

  1. izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana  u ponedjeljak 13. svibnja 2019. godine nakon završetka tematske sjednice.

 

Za 2. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Rezolucije Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH temeljem presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i  Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove

 

S poštovanjem,           

                                                                                                 PREDSJEDATELJ

                                                  

                                                                                              mr.sci. Elvir Karajbić