09. Maj. 2019.

3. sjednica Mandatno-imunitetske komisije

U skladu sa člankom  49. stavkom  3. a u svezi sa člankom 65. Poslovnika  Zastupničkoga  doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 3. sjednicu Mandatno-imunitetskog povjerenstva Zastupničkoga   doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak,13.05.2019. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Verificiranje mandata zastupnicima  Zastupničkoga  doma Parlamenta Federacije BiH  

    

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali broj 320/III.

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

   Asim Kamber,v.r.