10. Juni. 2019.

2. sjednicu Odbora za rad i socijalnu skrb

Na temelju čl. 46. i 49., a u svezi s člankom 77. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 2. sjednicu Odbora za rad i socijalnu skrb, za ponedjeljak, 24.06.2016. godine s početkom rada u 11.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći:

 

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za rad i socijalnu skrb;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagatelj Zlatko Ercegović- skraćeni postupak;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona Federacije BiH, predlagateljka: Lana Prlić  skraćeni postupak (od 15.03.2019.);
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona Federacije BiH, predlagateljka: Lana Prlić- skraćeni postupak (od 10.04.2019.);
  5. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu;
  6. Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu;
  7. Tekuća pitanja.

 

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (sala 320/III.), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA ODBORA

              

                                                                                                     Mira Grgić, v.r.