15. Decembar. 2020.

17. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo,15.12.2020. godine

Temeljem poglavlja VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

17. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 29.12.2020. godine u 10 sati.

Za 17. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2021. godinu – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2021. godinu – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o proračunima u FBiH - žurni postupak,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu,

             5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021. godinu,

 1. Prijedlog Financijskog plana – Proračuna FERK-a za 2021. godinu,
 2. Prijedlog Zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), predlagatelj Hasan Muratović – žurni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za razdoblje 2020. – 2023. godine,
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za  realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo Dio 3,
 5. Izvješće „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2018. godina“,
 6. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Proračuna FBiH za 2019. godinu,
 7. Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu,
 8. Izbori i imenovanja.

O mjestu održavanja sjednice bit ćete pravodobno obaviješteni.

S poštovanjem,

 

                                                                                                     PREDSJEDATELJ

                                                                                                       Mirsad Zaimović