24. Juni. 2021.

Studijska posjeta Narodnoj skupštini Mađarske

U periodu od 21.06. do 24.06.2021. godine, službenice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH), Elvira Habota, šefica Odsjeka za europske integracije, Sanela Mujčinović - Ibrica, stručni suradnik u Uredu tajnika Zastupničkog doma i Maja Nožica, stručni savjetnik za pravnu tečevinu Europske unije (EU) u Jedinici za europske integracije Doma naroda, boravile su u studijskoj posjeti Narodnoj skupštini Mađarske. Posjeta je organizovana u okviru EU Twinning projekta pod nazivom "Osnaživanje i dalja potpora parlamentima BiH u poslovima europskih integracija".

Tom prilikom, službenice su se susrele sa zvaničnim predstavnicima mađarske Skupštine koji su podijelili svoja iskustva u oblasti EU integracija na primjeru Mađarske. Na sastanku se razgovaralo o procesu pridruživanja Mađarske EU, ulozi Komisije za EU poslove, funkcionisanju parlamentarnih službi, koordinaciji i organiziranju EU legislative, a poseban akcenat je stavljen na politiku proširenja EU.

Sastancima su također prisustvovali i predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta.