25. Januar. 2012.

11. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam  Vas da će se 11. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u   srijedu i četvrtak, 25. i 26. siječnja  2012. godine, s početkom  u 10 sati.  Za 11. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u FBiH – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obveza nastalih po osnovama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,
 6. Nacrt zakona o radu,
 7. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 8. Nacrt zakona o upošljavanju stranaca,
 9. Nacrt prostornoga plana FBiH za razdoblje 2008. do 2028. godine,
 10. Prijedlog strategije „Ekonomskog razvitka FBiH – Projekt „Razvitak turizma u FBiH“,
 11. Statut Radio-televizije FBiH,
 12. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu,
 13. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.