26. Februar. 2013.

13. izvanredna sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će 13. izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 98. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u utorak i srijedu, 26. i 27. veljače 2013. godine, u 10.00 sati.  Za 13. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, predlagatelj: Klub zastupnika SDA – žurni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH – žurni postupak
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – žurni postupak
 4. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu
 5. Prijedlog zakona o zaštiti jamaca u FBiH
 6. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
 7. Nacrt zakona o uposlenicima u tijelima jedinica lokalne samouprave
 8. Nacrt zakona o gospodarskim komorama
 9. Nacrt zakona o kemikalijama
 10. Nacrt zakona o pomoći na cestama
 11. Nacrt zakona o biocidima
 12. Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH
 13. Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH
 14. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za financiranje projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću
 15. Prijedlog odluke o o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe javne ustanove opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
 16. Prijedlog financijskog plana – proračuna FERK-a za 2013. godinu
 17. Prijedlog financijskog plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i Procjene plana za 2014. i 2015. godinu
 18. Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 19. Prijedlog financijskog plana Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu
 20. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu
 21. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH
  a)    Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
  b)   Zakon o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku
 22. Izbori i imenovanja
  - formiranje Kluba parlamentarki

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.