29. Maj. 2007.

Sjednica Zastupničkoga doma

DNEVNI RED 2. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

1. Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade FBiH u mandatnom razdoblju 2007.-2010. sa operativnim planom za 2007.

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2007., predlagatelj: Klub zastupnika SBiH – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o pomilovanju, predlagatelj: Klub zastupnika SDA – žurni postupak,

5. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje – žurni postupak,

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu – skraćeni postupak,

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku FBiH – skraćeni postupak,

8. Prijedlog zakona o načinu prestanka funkcioniranja institucije ombudsmena FBiH u prijelaznom razdoblju i prijenosu njezinih mjerodavnosti na instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH – skraćeni postupak,

9. Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH – skraćeni postupak,

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH – skraćeni postupak,

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Dodatku 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH,

12. Prijedlog zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji,

13. Nacrt poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,

14.  a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvitak (OPEC) za financiranje Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva,
        b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Fonda za međunarodni razvitak (OPEC) za Projekt unapređenja ruralnog poduzetništva,
        c) Informacija o kreditu Fonda za međunarodni razvitak (OPEC) za Projekt unapređenja ruralnog poduzetništva,

15. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Europske investicijske banke za financiranje Projekta «Rehabilitacija cesta u FBiH»,
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Podugovora o kreditu između BiH i FBiH za kredit Europske investicijske banke (EIB) za Projekt «Rehabilitacija cesta u FBiH»,
     c) Informacija o financiranju Projekta «Rehabilitacija cesta u FBiH» iz kredita Europske investicijske banke,

16. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Agencije za privatizaciju u FBiH za razdoblje od 01.07.2005. do 30.06.2006.,

17. Izvješće o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH za 2006.,

18. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH,

19. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2006.,

20. Izbori i imenovanja.