17. April. 2008.

Sjednica Zastupničkoga doma

PRIJEDLOG DNEVNOGA REDA 11. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH
 

1. Prijedlog programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća, predlagatelj: Klub zastupnika SDA – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu ljudskih sloboda i prava- žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, predlagatelj: Jasmin Duvnjak – žurni postupak,

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH,

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima,

7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima,

8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,

9. Nacrt zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. s očitovanjem JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,

10. Prijedlog Financijskoga plana FERK-a za 2008.,

11. Izvješće o radu za 2007. i Financijski plan s Programom rada za 2008. Komisije za vrijednosne papire,

12. Strateški plan i program energetskog sektora FBiH,

13.  a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja po osnovi Ugovora o financiranju između BiH i FBiH i Europske investicijske banke (EIB) za financiranje Projekta vodovod i kanalizacija u FBiH,
       b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Europske investicijske banke (EIB) za Projekt vodovod i kanalizacija u FBiH,
       c) Informacija o kreditu Europske investicijske banke za Projekt vodovod i kanalizacija u FBiH,

14. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s tabelarnim pregledom za razdoblje siječanj – prosinac 2007.,

15. Razmatranje prijedloga Povjerenstva premijera Vlade FBiH formiranog za usuglašavanje različito usvojenih tekstova Prijedloga zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u FBiH,

16.  Izbori i imenovanja.