27. Maj. 2008.

Sjednica Zastupničkoga doma

DNEVNI RED 13. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH,
 3. Prijedlog zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
 4. Prijedlog zakona o izmjeri i katastru nekretnina,
 5. Nacrt zakona o investicijskim fondovima,
 6. Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu,
 7. Nacrt zakona o leasingu,
 8. Nacrt zakona o obrtu i sličnim djelatnostima,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvitka malog gospodarstva,
 10. Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti, predlagatelj: Aida Čikić,
 11. Politika privatizacije državnog kapitala u FBiH s Programom prioritetnog ulaganja,
 12. Strateški plan razvitka zdravstva u FBiH u razdoblju 2008. – 2018.,
 13. Prijedlog izmjena i dopuna Etičkoga kodeksa, predlagatelj: Etičko povjerenstvo,
 14. Izvješće o radu RTV FBiH u 2007. i proširena informacija o stanju u RTV FBiH,
 15. Izvješće o realizaciji sredstava s pozicije tekućih transfera za drugo polugodište 2007. :
  1. Kabineta predsjednika FBiH,
  2. Kabineta dopredsjednika FBiH,
  3. Kabineta dopredsjednika FBiH,
 16. Izvješće revizije učinka: Planiranje visokog obrazovanja u FBiH s izvješćem Povjerenstva,
 17. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH i Informacija o bankarskom sustavu FBiH – stanje na dan 31.12.2007.,
 18. Izvješće o radu Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2007.,
 19. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2007.,
 20. Informacija o financiranju Programa energetske zajednice jugoistočne Europe  (ECSEE Projekt – Komponenta Bosna i Hercegovina) iz Svjetske banke – IDA kredita,
 21. Izbori i imenovanja.