26. Juni. 2008.

Sjednica Zastupničkoga doma

DNEVNI RED 14. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH


1.  Prijedlog zakona o agencijama o unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu-skraćeni postupak,

4. Prijedlog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u FBiH,

5. Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu,

6. Inicijativa za promjenu Ustava Federacije BiH,

7. a) Kreditni sporazum između Bosne i Hercegovine zastupane od strane Ministarstva financija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekt modernizacije Univerziteta u Zenici
     b) Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Osterreich  Aktiengesellschaft – Beč za Projekt modernizacije Univerziteta u Zenici
     c) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Subsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreich  Aktiengesellschaft – Beč za Projekt modernizacije Univerziteta u Zenici,

8. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Program energetske zajednice Jugoistočne Europe (ECSEE Projekt Komponenta Bosna i Hercegovina),
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH, Elektroprivrede BiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Program energetske zajednice Jugoistočne Europe (ECSEE Projekt Komponenta Bosna i Hercegovina),
    c) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH, BiH i Elektroprivrede HZ HB za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Program energetske zajednice Jugoistočne Europe (ECSEE Projekt Komponenta Bosna i Hercegovina),
     d) Informacija o financiranju Programa energetske zajednice Jugoistočne Europe (ECSEE) Projekt komponenta Bosna i Hercegovina) iz kredita Svjetske banke, sa zaključcima Vlade FBiH,

9. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Bawag P:S:K: Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichischepostsparkasse Aktiengesellschaft – Beč za finasiranje Projekta opremanja Regionalnog medicinskog centra “dr. Safet Mujić”  Mostar,
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Bawag P:S:K: Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichischepostsparkasse Aktiengesellschaft – Beč za Projekt opremanja Regionalnog medicinskog centra “Dr. Safet Mujić” Mostar,

10. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Bawag P:S:K: Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichischepostsparkasse Aktiengesellschaft – Beč za financiranje Projekta opremanja Doma zdravlja Mostar,
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Bawag P:S:K: Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichischepostsparkasse Aktiengesellschaft – Beč za Projekt opremanja Doma zdravlja Mostar,

11. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Bawag P:S:K: Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichischepostsparkasse Aktiengesellschaft – Beč za financiranje Projekta opremanja Kliničke bolnice Mostar,
        b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Bawag P:S:K: Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichischepostsparkasse Aktiengesellschaft – Beč za Projekt opremanja Kliničke bolnice Mostar,

12. Izvješće o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH – FERK-a,

13.  Izvješće o izvršenju financijskog plana Federalnoga fonda solidarnosti za 2007. godinu,

14. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o revizijskom izvješću Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2006.godinu,

15. Izvješće Zajedničkog povjerenstva domova Parlamenta Federacije  Bosne i Hercegovine za utvrđivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama,  

16.Usaglašavanje različito usvojenih prijedloga zakona u domovima Parlamenta FBiH
     a) Usuglašavanje Prijedloga zakona o Javnom servisu Radio-televizije FBiH,
     b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočice) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH,

17.Informacija  o nacionalnoj zastupljenosti uposlenika u svim institucijama  Federacije BiH koje se financiraju iz Proračuna Federacije BiH, kao i poduzeća  čiji je većinski vlasnik Vlada Federacije BiH,

18. Informacija o financijskoj situaciji u FBiH,

19. Izbori i imenovanja.