23. Septembar. 2011.

Sjednica Zastupničkoga doma

DNEVNI  RED 16. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH


1. Prijedlog zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša – skraćeni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku FBiH – skraćeni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama, predlagatelj: Nusret Sirćo – skraćeni postupak,

5. Prijedlog zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova tijela upravljanja institucija FBiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu FBiH,

6. Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015.,

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima u FBiH,

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima,

9. Prijedlog zakona o tržištu vrijednosnih papira,

10. Prijedlog zakona o investicijskim fondovima,

11. Prijedlog zakona o leasingu,

12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,

13. Nacrt zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa,

14. Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

15. Nacrt zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja,

16. Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama,

17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH,

18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama,

19. Nacrt zakona o turističkoj djelatnosti,

20. a) Nacrt sporazuma o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Bank Austria Creditanstalt AG,
       b) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Bank Austria Creditanstalt AG – Beč za financiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak,
       c) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Bank Austria Creditanstalt AG – Beč za financiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica – Kiseljak,
       d) Informacija o robnom kreditu Bank Austria Creditanstalt AG – Beč za financiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica – Kiseljak,

21.  a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvitak za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom,
        b) Informacija o predloženom grantu Međunarodne banke za obnovu i razvitak za pomoć u financiranju Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom,
         c) Usuglašeni zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak u funkciji Agencije za implementaciju sredstava za globalni okoliš (IBRID) za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom,
         d) Usaglašeni zapisnik sa zajedničkih pregovora između RH, BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak u funkciji implementacije Agencije za globalni Program za zaštitu životne sredine u svezi s Projektom za upravljanje  slivom rijeke Neretve i Trebišnjice,

22. a) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o amandmanu kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu Europske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije elektroenergetskog sustava,
       b) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje zajma Europske banke za obnovu i razvitak za preustrojstvo Projekta obnove elektroenergetskog sustava,
       c) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između BiH i FBiH za zajam Europske banke za obnovu i razvitak za preustrojstvo Projekta obnove elektroenergetskog sustava
       d) Informacija o preustrojstvu zajma Europske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije elektroenergetskog sustava,

23. Strateški plan razvitka zdravstva u FBiH za razdoblje 2008. do 2018.,

24. Akcijski plan prevencije i suzbijanja maloljetničke delikvencije u FBiH,

25. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o revizijskom izvješću Federalnoga zavoda za  zapošljavanje za 2006.,

26. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o revizijskom izvješću Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2006.,

27. Izvješće o stanju u kazneno-popravnim zavodima u FBiH – Povjerenstvo za sigurnost,

28. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva,

29. Izvješće o poslovanju za 2007. JP Željeznice FBiH,

30. Izvješće o realizaciji sredstava s pozicije tekućih transfera za prvo polugodište 2008. a) Kabineta predsjednice FBiH, b) Kabineta dopredsjednika FBiH i c) kabineta dopredsjednice FBiH,

31. Izvješće o radu Komisije za koncesije FBiH,

32. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH sa stanjem 30.06.2008. sa zaključcima,

33. Izvješće Vlade FBiH o poduzetim konkretnim mjerama u pravcu zaštite građana od nekontroliranog vala poskupljenja osnovnih životnih namirnica s učincima poduzetih mjera,

34. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.o1.2007. do 31.12.2007.,

35. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

36. Autentično tumačenje Zakona o javnom servisu RTV FBiH,

37. Izbori i imenovanja.