16. Decembar. 2008.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se nastavak 16. i 17. redovite sjednice, 16. izvanredne sjednice i 18. sjednica  Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu,   16. i 17.  prosinca 2008.  u 10.00. Za 18. sjednicu predlažem sljedeći
 

DNEVNI RED
 

1.    Prijedlog zakona o pomilovanju – žurni postupak,

2.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, predlagatelj: Vesna Saradžić – skraćeni postupak,

3.    Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima,

4.     Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH,

5.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a,

6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planine «Vranica» područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH,

7.    Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornoga plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH «Vranica» za razdoblje od 2008. do 2028.,

8.    Prijedlog financijskoga plana FERK-a za 2009.,

9.    Prijedlog strateškog plana i programa razvitka energetskog sektora FBiH,

10. Nacrt strategije zaštite okoliša FBiH,

11. Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamenta FBiH za provedbu cjelokupne procedure izbora likovnog rješenja obilježja/simbola Federacije BiH,

12. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u FBiH u 2007.,

13. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

14. Izbori i imenovanja.