27. Januar. 2009.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se 19.  sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu, 27. i 28.  siječnja 2009. u 10.00. Za 19. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,

5. Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

6. Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti,

7. Nacrt zakona o krvi i krvnim sastojcima,

8. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,

9. Nacrt zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji,

10. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u BiH – Faza II.,
        b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za kredit Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u BiH  – Faza II.,
        c) Informacija o kreditu Export-import banke Koreje za Projekt modernizacije bolnica u BiH – Koreja II,

11. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom,
         b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH FBiH za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom,
         c) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom,
         d) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom,
           e) Informacija o kreditu Svjetske banke za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom,

12. Izvješće o poslovanju gospodarskih subjekata iz oblasti prometa i komunikacija za razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2007. sa zaključcima Vlade FBiH,

13. Informacija o reformi obrazovnog zakonodavstva sa zaključcima Vlade FBiH,

14. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

15. Izbori i imenovanja.