24. Februar. 2008.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se 20.  sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u  utorak i srijedu, 24. i 25.  veljače 2008. godine, u 10.00. Za 20. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o proračunima u FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša,

5. Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

6. Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti,

7. Prijedlog zakona o električnoj energiji,

8. Nacrt zakona o cestama FBiH,

9. Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u obitelji,

10.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka,

11.Informacija o stanju u srednjem obrazovanju u FBiH sa zaključcima Vlade FBiH,

12.Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

13. Izbori i imenovanja.