06. April. 2009.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se  21. sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u ponedjeljak i utorak, 06. i 07. travnja 2009. godine, u 11.00 sati. Za 21. sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED


1. Prijedlog rebalansa Proračuna FBiH za 2009. – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2009. – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o zaštiti obitelji s djecom – žurni postupak,

5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o bankama – žurni postupak,

6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku – žurni postupak,

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH, predlagatelj: Jasmin Duvnjak – žurni postupak,

8. Prijedlog zakona o dopuni Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelj: Vesna Saradžić – skraćeni postupak,

9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a BiH – skraćeni postupak,

10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u FBiH, predlagatelj: Hajrudin Mehanović – skraćeni postupak,

11. Prijedlog zakona o rudarstvu FBiH,

12. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima,

13. Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu,

14. Prijedlog zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa,

15. Nacrt zakona o unutarnjoj trgovini,

16. Prijedlog Financijskoga plana FERK-a za 2009.,

17. Strategija zapošljavanja FBiH 2009.-2013.,

18. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za Projekt „Razvitak sustava vodoopskrbe za Općinu Livno“
        b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za Projekt „Razvitak sustava vodoopskrbe za Općinu Livno“,
       c) Sporazum o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft,
       d) Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekt „Razvitak sustava vodoopskrbe za Općinu Livno“,

19. Izvješće o realizaciji sredstava s pozicije tekućih transfera za drugo polugodište i ukupno u 2008.: predsjednika FBiH i oba dopredsjednika FBiH,

20.Izvješće o radu Komisije za vrijednosne papire FBiH za 2008.,

21. Informacija o radu i poslovanju Razvojne banke FBiH, s prijedlogom zaključaka,

22. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za razdoblje siječanj –  prosinac 2008.,

23.Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

24. Izbori i imenovanja.