25. Juni. 2014.

31. redovita sjednica Zastupničkoga doma

31. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak, 25. i 26.  lipnja 2014. godine, s početkom u 10.00 sati.

Za 31. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o unutarnjim poslovima FBiH,
 7. Prijedlog zakona o nasljeđivanju u FBiH,
 8. Prijedlog zakona o biocidima,
 9. Prijedlog zakona o kemikalijama,
 10. Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu,
 11. Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona, predlagatelj: Jasmin Duvnjak,
 12. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
 13. Nacrt zakona o porezu na dobit,
 14. Nacrt zakona o sudskoj policiji,
 15. Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova tijela upravljanja i drugih tijela institucija FBiH, javnih poduzeća i drugih gospodarskih društava u većinskom vlasništvu FBiH,
 16. Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina,
 17. Nacrt zakona o državljanstvu FBiH,
 18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja,
 19. Nacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi,
 20. Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH,
 21. Nacrt zakona o načelima obrazovanja odraslih u FBiH,
 22. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini,
 23. Nacrt zakona o nabavi, držanju i nošenju oružja i municije, predlagatelj: Povjerenstvo za sigurnost Doma naroda Parlamenta FBiH,
 24. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi FBiH, predlagatelj: Josip Perić, izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH,
 25. Prijedlog prostornog plana FBiH za razdoblje 2008. do 2028. godine,
 26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Vranica” za razdoblje 2008. do 2028. godine,
 27. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta energetske učinkovitosti,
 28. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvitak  za realizaciju Projekta “Razvitak infrastrukture u Goraždu”,
 29. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, BiH, FBiH i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda u BiH II.,
 30. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH,
 31. Prijedlog rezolucije o unaprjeđenju transplantacijske medicine u FBiH,
 32. Izvješće “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH – 2012. godina”,
 33. Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH, siječanj – prosinac 2012. godine,
 34. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.