05. Maj. 2009.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se 22. sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu, 05. i 06. svibnja 2009. godine, u 10.00. Za 22. sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED

1. Ekonomsko-financijsko stanje i mjere za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize,

2. Rezolucija o mjerama za ublažavanje financijske krize, predlagatelj: Klub zastupnika SDA,

3. Prijedlog zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku – žurni postupak,

5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit – skraćeni postupak,

6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o leasingu – skraćeni postupak,

7. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, skupina predlagatelja – skraćeni postupak,

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH,

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama, predlagatelji: N. Sirćo i M. Zaimović,

10. Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti,

11. Nacrt zakona o građevinskim produktima,

12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,

13. Prijedlog strategije okoliša FBiH 2008.-2018.,

14. Prijedlog programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,

15. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za financiranje Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu,
       b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu,
      c) Projektni sporazum (Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu) između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak,
       d) Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu,

16. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvitak za Projekt autocesta Kakanj-Donja Gračanica,
       b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvitak za Projekt autocesta Kakanj – Donja Gračanica,
       c) Nacrt kreditnog sporazuma između BiH zastupane od strane Ministarstva financija i trezora i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvitak za financiranje Projekta autocesta Kakanj-Donja Gračanica,
       d) Informacija o kreditu Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvitak za Projekt autoceste Kakanj – Donja Gračanica,

17. Projekt „Razvitak malog i srednjeg poduzetništva u FBiH“,

18.  Plan poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2009.,

19.  Izvješće o radu Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2008.,

20.  Izvješće o radu Vlade FBiH za 2008.,

21.  Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2008. i Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2009.,

22. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

23 .Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.