29. Septembar. 2009.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se 25. sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu,   29. i 30.  rujna 2009. godine, u 10.00 sati.  Za 25. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Amandmani na Ustav FBiH,
 2. Prijedlog zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova tijela upravljanja institucija FBiH i javnih poduzeća u vlasništvu FBiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,
 6. Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,
 7. Prijedlog zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji,
 8. Prijedlog zakona o građevinskim produktima,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
 10. Nacrt zakona o eksplozivnim materijalima FBiH,
 11. Nacrt zakona o privatnim istražiteljima,
 12. Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama,
 13. Nacrt zakona o šumama,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a,
 15. Nacrt zakona o nasljeđivanju, predlagatelj: Klub zastupnika BPS Sefer Halilović,
 16. Prijedlog odluke o utvrđivanju Programa provedbe statističkih istraživanja od interesa za FBiH za razdoblje 2009.-2012.,
 17. Projekt „Razvitak trgovine i domaćeg tržišta u FBiH“
 18. Prijedlog „Strategije razvitka turizma u FBiH za razdoblje 2008.-2012.“,
 19. Statut RTV FBiH,
 20. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o revizijskom izvješću Proračuna FBiH za 2007.,
 21. Izvješće o poslovanju JP Željeznice FBiH za 2008.,
 22. Izvješće o radu FERK-a za 2008.,
 23. Izvješće o stanju poljoprivrede u 2008.,
 24. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva za 2008.,
 25. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 26. Izbori i imenovanja.