27. Oktobar. 2009.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se 26. sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu,   27. i 28.  listopada 2009. godine, u 10.00 sati. Za 26. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog amandmana na Ustav FBiH,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima - žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi - skraćeni postupak,

5. Prijedlog zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji,

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka,

7. Prijedlog zakona o veterinarstvu,

8. Prijedlog odluke o nabavi stana za potrebe Vlade FBiH,

9. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Europske investicijske banke za Projekt Koridor Vc – prva faza – sjever,
   b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Europske investicijske banke za Projekt Koridor Vc – prva faza – sjever,
    c) Nacrt ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i BiH i FBiH na Koridoru Vc – prva faza – sjever,
    d) Informacija o kreditu Europske investicijske banke za Projekt Koridor Vc – prva faza – sjever,

10. Izvješće o radu Komisije za koncesije FBiH za 2008.,

11. Godišnje izvješće za 2008. i polugodišnje izvješće za 2009. Ombudsmena FBiH,

12. Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2008.,

13. Informacija o gospodarenju šumama u FBiH i planovi gospodarenja šumama   
          za 2009.,
14. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u FBiH u 2008.

15. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u
        domovima Parlamenta FBiH,

16. Izbori i imenovanja.