01. Decembar. 2009.

Sjednica Zastupničkoga doma

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će se 27. sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu,   01. i 02. prosinca 2009. godine, u 10.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o grbu i zastavi FBiH, predlagatelj: Ustavno povjerenstvo – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o fiskalnim sustavima,
 5. Prijedlog zakona o cestama FBiH,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama,
 7. Prijedlog zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,
 8. Nacrt zakona o stočarstvu,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
 11. Prijedlog financijskog plana FERK-a za 2010.,
 12. Godišnje izvješće o implementaciji razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH od donošenja do kraja 2008.,
 13. Izvješće o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti energije, rudarstva i industrije u 2008. u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovi državnoga kapitala,
 14. Informacija o opskrbi prirodnim gasom,
 15. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH sa stanjem 30.06.2009.,
 16. Informacija o provedbi bolonjskog procesa u FBiH,
 17. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito       usvojenih    u  domovima Parlamenta FBiH,
 18. Izbori i imenovanja.