13. Maj. 2015.

1. redovita sjednica Zastupničkog doma

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

1. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  srijedu,  13. svibnja 2015. godine, s početkom u 10 sati.

Za 1. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja,
 3. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja,
 4. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za realizaciju Projekta razvitka ruralnog poslovanja (RBDP),
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u FBiH,
 6. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine,
 7. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije obveznica,
 8. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije rizničarskih zapisa od 03.07.2014. godine, 22.08.2014. godine, 05.09.2014. godine i 20.03.2015. godine,
 9. Izvješće o radu Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,
 10. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2013. godinu,
 11. Izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH – Godišnje izvješće za 2013. godinu,
 12. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH na dan 31.12.2013. godine,
 13. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

Z A P I S N I K
1. REDOVITE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 13.05.2015. godine