27. Oktobar. 2015.

3. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

3. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak i srijedu,  27. i 28. listopada 2015. godine, s početkom u 10 sati.

Za 3. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o državljanstvu FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 8. Prijedlog zakona o komasaciji,
 9. Prijedlog zakona o financiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina,
 10. Nacrt zakona o policijskim službenicima FBiH,
 11. Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u FBiH,
 12. Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 13. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine,
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin,
 15. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvitak (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc (u iznosu od 24.000.000,00 EUR-a)
  b) Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvitak (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc (u iznosu od 48.000.000,00 USD),
 16. Program rada Vlade FBiH za 2015. godine,
 17. Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. – 30.06.2015. godine,
 18. Izvješće o implementaciji Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH za razdoblje 2007. – 2011. godine,
 19. Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2013. godinu,
 20. Izvješće o radu Komisije za koncesije FBiH za 2014. godinu,
 21. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,
 22. Izvješće o radu i poslovanju JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i Izvješće o radu i poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu,
 23. Izvješće o radu FERK-a za 2014. godinu,
 24. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2014. godinu s Informacijom o bankarskom sustavu FBiH s 31.12.2014. godine, Informacija o mikrokreditnom sustavu FBiH s 31.12.2014. godine, Informacija o sistemu lizinga u FBiH s 31.12.2014. godine i Izvješće o radu samostalnog odjela ombudsmana za bankovni sustav za razdoblje 01.04. – 31.12.2014. godine,
 25. Izvješće o stanju poljoprivrede (“Zeleno izvješće”) u FBiH za 2014. godinu,
 26. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 27. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK