22. Prosinac. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

6. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak, 22. prosinca  2015. godine, s početkom u 10  sati.

Za  6. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2016. godinu,
  2. Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2016. godinu,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH, predlagatelji: klubovi zastupnika u Zastupničkome domu SDA, HDZ i SBB – žurni postupak,
  4. Prijedlog zakona o faktoringu,
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, Financijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I) i Financijski plan Stručne službe zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (Anex II),
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene Plana za 2017. i 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu,
  8. Prijedlog Financijskog plana FERK-a za 2016. godinu,
  9. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


ZAPISNIK