03. Veljača. 2016.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

7. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  srijedu, 03.  veljače  2016. godine, s početkom u 10  sati.


Za  7. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Deklaracije o neprihvaćanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj uz granicu BiH, predlagatelj: Kasim Mulalić,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
 4. Prijedlog Zakona o porezu na dobit,
 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi FBiH,
 7. Nacrt Zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u FBiH,
 8. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,
 10. Nacrt Zakona o kemikalijama,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH,
 12. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Podveležje“ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
  b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Jelovača“ privrednog društva F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad,
  c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Debelo brdo“ privrednog društva KONCIG d.o.o. Posušje,
 13. a) Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz FBiH – Suad Zeljković
  b) Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne  komisije za električnu energiju iz FBiH – Nikola Pejić,
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu,
 15. Izvješće o radu za 2014. godinu i Financijski plan s Programom rada za 2015. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH,
 16. Izvješće o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH,
 17. Godišnje izvješće o poslovanju JP Željeznice FBiH za 2014. godinu,
 18. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje ožujak – listopad 2015. godine,
 19. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 20. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK