12.11.2015.

Uspješno okončana konferencija o unaprjeđenju uloge parlamenata u BiH u procesu europskih integracija