02.12.2015.

Članovima povjerenstava za EU integracije oba doma Parlamenta Federacije BiH predstavljeno Izvješće o BiH ka članstvu u EU