23.11.2015.

Predsjedatelj Mušić održao sastanak s predstavnicima OESS-a i SGIP USAID-a