07.11.2013.

Nastupni posjet austrijskoga veleposlanika Parlamentu FBiH