07.11.2013.

Završna sesija javne rasprave na Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom