23. Veljača. 2016.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

8. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i  srijedu, 23. i 24.  veljače  2016. godine, s početkom u 10  sati.


Za  8. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH – žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o knjižničarskoj djelatnosti, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog Zakona o posebnim mjerama za sprječavanje vršenja kaznenih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim osobama u FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 10. Prijedlog Zakona o financiranju poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina,
 11. Prijedlog Zakona o Riznici u FBiH,
 12. Nacrt Zakona o tehničkoj kulturi FBiH, predlagatelji: Amir Zukić i Omer Škaljo,
 13. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
 14. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu,
 15. Nacrt Zakona o dragovoljnim mirovinskim fondovima,
 16. Program rada Vlade FBiH za 2016. godinu,
 17. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2016. godinu,
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom,
 19. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 20. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3

ZAPISNIK