22. Ožujak. 2016.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

9. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i  srijedu, 22. i 23.  ožujka  2016. godine, s početkom u 10  sati.


Za  9. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH – skraćeni postupak, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH,
 7. Prijedlog Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH,
 8. Prijedlog Zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 9. Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi,
 10. Izvješće o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH za 2014. godinu,
 11. Godišnje Financijsko izvješće Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriju FBiH za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. godine,
 12. Polugodišnje izvješće o radu samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sustav (01.01.-30.06.2015. godine),
 13. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća pričuva“ Proračuna FBiH za 2015. godinu,
 14. Analitičko izvješće o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2014. godinu,
 15. Strategija upravljanja dugom 2016. – 2018. godine,
 16. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH – Prijedlog Zakona o izvlaštenju,
 17. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK